Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2012

konkluzja
Przemycam moje myśli przez granicę depresji
przytul mnie
i powiedz, że to mi się tylko śni
i że obudzę się gdzieś indziej
na innej planecie w innym świecie
gdzie nie ma pieniędzy i żyje się powietrzem
inaczej znów nadejdzie okrutna bezsenność
i fale rozpaczy,
że ja jestem tylko jeszcze jednym szarym przedmiotem przy barze
i że nic nie znaczę i nie mam imienia
— Pati Yang - Si
Reposted fromboyofdynamite boyofdynamite viaptak ptak
konkluzja
5630 21e1 390
Reposted frommikouai mikouai viaptak ptak
konkluzja
4017 fd9e 390
konkluzja
Chodzi­liśmy nie szu­kając się, ale wiedząc, że chodzi­my po to, żeby się znaleźć.
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frombialasmierc bialasmierc viacudbezpowiek cudbezpowiek

May 21 2012

4689 fc5e 390

 No-one has ever lived in the past. No-one will ever live in the future.

konkluzja
8751 1a17 390
Reposted fromtehnvl tehnvl viaBlackMelancholy BlackMelancholy
konkluzja
6073 8411 390
Before Tyler Durden officially enters the Narrator's life when they're sitting together on the plane, he appears six times in the film. Four of those times, Tyler appears as a subliminal flash that occurs when the Narrator has a moment of frustration or anger during his insomnia daze. These, of course, create the foundation for Tyler.   
Reposted fromkenji kenji viaBlackMelancholy BlackMelancholy
konkluzja
konkluzja
4140 23f9 390
Reposted fromintrigante intrigante viajefimijja jefimijja
3318 66d2 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viajefimijja jefimijja

May 17 2012

konkluzja

Twarz w zagięciu jej szyi
czuła puls żyły
Gładka skóra, chłodne piersi

Nagie o świcie
"śpiew
ptaków z każdej gałęzi"
gdzie one teraz są
We śnie ujrzałem Księcia Chou

Matka o ciele Wszechświata,
Której piersi to Słońce i Księżyc
statua Prajni
z Jawy: łagodny uśmiech,
Nagie piersi.

"Czy będziesz mnie kochać, gdy
me piersi urosną?"
rzekła mała dziewczynka —

"Ziemskie Matki i ci, którzy ssą
piersi ziemskich matek, są
śmiertelni
a bezśmiertni są tamci, wykarmieni
u piersi Matki Wszechświata".
— Gary Snyder - 7
konkluzja
9409 874c 390
Reposted fromcukino cukino vianettle-carrier nettle-carrier
konkluzja

Jorge Luis Borges - Samobójca

Nie zostanie wśród nocy ani jedna gwiazda.
Nie zostanie noc.
Umrę, a wraz ze mną cały ciężar
nie dającego się znieść wszechświata.
Unicestwię piramidy, stare monety,
kontynenty i twarze.
Unicestwię pokłady przeszłości.
Obrócę w proch historię, w pyl obrócę pyl.
Patrzę na ostatni zachód słońca.
Słucham ostatniego ptaka.
Zapisuję nicość - nikomu.

May 16 2012

konkluzja
konkluzja
Moje życie jest żałosne. Ostatni raz byłem w kobiecie zwiedzając Statuę Wolności.
— Woody Allen
Reposted fromfatique fatique vialightmyfire lightmyfire
konkluzja
9352 6ad0
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasilentshout silentshout
konkluzja
5326 5778 390
Reposted fromepidemic epidemic vianettle-carrier nettle-carrier
konkluzja
8489 1b9f 390
Reposted fromsilentshout silentshout viaptak ptak
konkluzja
[...] jak się nie ma forsy, wszystko idzie jak kurwie w deszcz.
Julio Cortázar - "Gra w klasy"
Reposted byDubarry Dubarry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl